Locus of Control: jijzelf of een loterij?

Afgelopen weekend drukt er op de landelijke televisie een man op een rode knop in het programma Miljoenenjacht. Hij gaat op dat moment akkoord met een bod van honderdvijfentwintigduizend euro. Vlak daarna bedenkt hij zich en wil terugkomen op zijn beslissing. Wat gebeurde er nou eigenlijk?

Veel mensen hebben hun mening over het bovenstaande voorval. De ervaringsdeskundige zelf, de advocatuur, de media en zo niet meer. Er wordt voornamelijk geschreven en gesproken over de gevolgen. De man had immers een bedrag kunnen winnen dat veertig keer hoger is. En ja, de man heeft spijt van zijn actie. Dat is duidelijk.

Onder gevoelens van hoge druk en spanning lijkt het er op dat deze man in een split-second een keuze kan maken, over kan gaan tot een hele snelle beweging (drukken op de knop), vervolgens stil kan staan en beduusd is van zijn eigen actie. In zijn omgeving lijken de andere mensen hem niet te volgen. Onder andere Linda de Mol schrikt aanzienlijk van de actie van de man. Ook de regisseur kan hem niet volgen. Het shot van de man die op de rode knop drukt, is namelijk niet in beeld.

Locus of control gaat over de mate waarin je invloed hebt op de dingen die je meemaakt en de situaties waarin je terecht komt. Wanneer je denkt dat je geen enkele invloed hebt, typeer je dat als een externe locus of control. Als je denkt dat je alles wat je doet in eigen hand hebt, is dat een interne locus of control. Heel zwart wit geschetst overkomt het leven je in het eerste geval en in het laatste geval geef je je leven zelf vorm. Natuurlijk zijn er nog een heleboel mogelijkheden er tussen.

Je kunt je misschien voorstellen dat één van de twee voorgaande uitgangspunten je gevoelens bepalen. Als voorbeeld nemen we de man die op de knop drukte. Bij de interne locus of control heeft de man misschien spijt van zijn actie, is blij met de geldprijs die hij gewonnen heeft en wil leren hoe hij in het vervolg anders kan handelen in situaties van hoge druk en spanning. Hij is volwassen en drukt immers zelf op de knop! Bij de externe locus of control is Endemol, de notaris en misschien wel Linda de Mol er schuldig aan dat hij op de rode knop heeft gedrukt. Daardoor is hij een bedrag misgelopen is van zes nullen. Hij neemt een advocaat in de hand en gaat procederen tegen één van de hiervoor beschreven partijen. De man ‘wordt bestempeld’ als gedupeerde.

Zo is er is altijd een keuze: je leven vorm geven naar eigen smaak of het te zien als een loterij! Wat kies jij?