Kinderhaptotherapie

Kinderen ontwikkelen zich lijfelijk en cognitief in een razend tempo! In aanleg en in de opvoeding krijgen ze veel mee. Dit maakt dat ze zich op hun eigen manier ontwikkelen. Soms stagneert de ontwikkeling van een kind op een bepaald vlak. Dit uit zich dan bijvoorbeeld in dat een kind stil wordt en zich afsluit of vaak boos is. In de kinderhaptotherapie kan een kind eenvoudig zijn of haar ontwikkeling oppakken omdat ze nog zo makkelijk leren.

Meer op gevoel

Kinderen doen meer op gevoel dan volwassen. In de kinderhaptotherapie vraagt dit om een specifieke aanpak, gericht op ontdekken en nieuwe mogelijkheden ontwikkelen. Mijn visie is dat ieder gedrag en iedere emotie kwaliteiten en valkuilen heeft. En als een kind iedere emotie (=beweging) eigen maakt, zal het in alle situaties in staat zijn om ermee om te gaan.

Een feestje

Ik ben er op gericht om met je kind te ontwikkelen wat het van nature minder heeft meegekregen en wat thuis en op school ook minder naar voren komt.  Hierbij kijk ik naar hoe je kind contact aangaat met zichzelf en zijn of haar omgeving. Daarnaast zoom ik ook in op zijn of haar bewegelijkheid. Want hoe meer divers de bewegelijkheid van je kind is, hoe beter je kind in z’n vel zit en makkelijker met verschillende situaties om kan gaan. Immers, als een kind heeft geleerd vrij te bewegen in een onbekende omgeving zie je bijvoorbeeld op een verjaardagsfeestje dat hij of zij zich vrij kan uiten en mengen in een groep.

Zelf doen

Kinderhaptotherapie is specifiek voor kinderen van 4 tot 14 jaar. Ouders betrek ik ook in het proces. Mijn ervaring is dat herhaling in sessies en óók in het dagelijks leven ervoor zorgen dat er op korte termijn stappen worden gemaakt in de ontwikkeling. Bovendien is het ook leuk en fijn om zelf te ervaren wat je kind nodig heeft om vrijer te kunnen bewegen. Daarmee doe je ook jezelf een plezier.

Doel

In een eerste sessie maak ik kennis met je kind en je/jullie als ouder(s). Ik kijk naar waar de mogelijkheden liggen en of we een klik hebben om samen te werken. Als deze klik er van beide kanten is, stel ik een concreet plan voor. Ik benoem wat je van mij mag verwachten en bespreken we hoe je als ouder(s) ook positief kan bijdragen aan de ontwikkeling van je kind. Na de eerste sessie hebben we meteen een goed beeld van je kind. Gemiddeld zijn we tot 3-5 sessies bezig. Bij kinderen geloof ik namelijk niet in lange trajecten. Mijn doel is dat je kind zo snel mogelijk beter in z’n vel zit en uit eigen initiatief vrijer kan bewegen!

Contact

Wil je direct een afspraak maken voor kinderhaptotherapie kun je dat doen via de contactpagina of via WhatsApp.