Haptonomie

Mensen vragen mij vaak wat haptonomie is? Eigenlijk is het vrij simpel! Haptonomie gaat over de balans tussen voelen, denken en doen. Wat we denken en wat we doen is vaak makkelijker en concreter te zien en te benoemen. In onze cultuur raakt gevoel meer op de achtergrond. Maar voelen is juist iets alledaags, iedereen voelt de hele dag door. Dit doen we bewust of onbewust.

Haptonomie gaat dus over het gevoel van mensen. De tast (voelen) is onze meest omvangrijke zintuig. Naast zien, horen, ruiken en proeven kunnen wij als mensen ook voelen. Dit doen wij door onze huid. De haptonomie is gebaseerd op de theorie van de fenomenologie, dat zich richt op het geheel, de totaliteit. Daarom gaat niet alleen om voelen, maar over voelen in combinatie met denken en doen: er wordt gekeken hoe iemand in het leven staat en hoe iemand met (de dynamiek van) het leven omgaat. Dit doet hij of zij vanuit een bepaald grondpatroon.

Een grondpatroon is de specifieke, kenmerkende manier waarop een persoon in het leven staat, zowel in de manier van denken, voelen en van doen. Onder andere de manier hoe iemand beweegt, de houding die iemand aanneemt en de interactie die je hebt met andere mensen zegt iets over het gevoel dat iemand heeft. Naast deze intrinsieke factoren (die kenmerkend zijn voor ieder individu) zijn er ook factoren van buitenaf die het gevoel bepalen. Voorbeelden van externe invloeden die het gevoel van mensen bepalen zijn de mensen om je heen of de ruimte waarin je je bevindt.

In het verleden is vanuit de haptonomie de haptotherapie ontstaan. Dit is de therapeutische toepassing door een haptotherapeut. Een haptotherapeut heeft minimaal een vierjarige post-HBO vakopleiding afgerond. En haptonoom is iemand die zijn of haar vak uitoefent op basis van de haptonomie.