Bij een eindevaluatie met cliënten hoor ik vaak rake teksten over de grote bal in mijn praktijk. De bal wordt soms gehaat, maar is uiteindelijk ook wel weer geliefd. De bal heeft in het ontwikkelingsproces als grote spiegel gefungeerd en hoe lastig dat ook was, het heeft indruk gemaakt en veel gebracht!

Als metafoor voor het leven

Een bal is rond en kan alle kanten op bewegen. Als een bal in beweging is, kun je hem nooit voor 100% controleren. Wel kun je invloed uitoefenen op de beweging van de bal. Dat is afhankelijk van hoe je de baal raakt. Wellicht wat filosofisch, maar is dit niet net het leven? We leven op de aarde en die is rond. Het leven kan alle kanten op gaan (al kun je denken dat je alles onder controle hebt). En als je beweegt, ben je nooit volledig door een ander onder controle te houden. Anderen hebben wel invloed op je leven. Bijvoorbeeld je ouders door middel van de opvoeding. Of de mensen waar je mee omgaat. Kort samengevat: hoe je beweegt in mijn oefening met de bal, zo beweeg je ook in je leven.

Zitten en balanceren

Ik heb een kleine introductie als ik de grote bal pak in mijn praktijk. Deze introductie is ongeveer zo: je mag op de bal gaan zitten en balanceren. Gebruik geen voorwerpen om je aan vast te houden. Zitten doe je op je billen. En balanceren is evenwicht behouden zonder er vanaf te vallen. Probeer maar.

Ruzie of sympathie

In het begin kun je gelijk waarnemen of iemand de bal benut om zijn doel te bereiken of dat de bal een obstakel is. Een diepgeworteld patroon wordt direct zichtbaar. Logica verdwijnt regelmatig ver naar de achtergrond: ‘Dit lukt mij nooit!’; ‘Als ik naar achteren beweeg val ik van de bal en breek ik mijn nek’. Er wordt ruzie met de bal gemaakt op minimaal één van deze drie manieren: aanvallen (‘rotbal’), weglopen (‘dit wordt hem niet!’) of stil verzet (weinig beweging, veel gedachten, hoge spierspanning en meestal geen verbale uitdrukkingen).

Soms, in de loop van de oefening, wordt er naar de bal toe bewogen: houding, beweging, tempo en gevoel wordt afgestemd op de bal. De bal heeft iets aantrekkelijks. Er is sympathie voor de bal. Kortom, je maakt ruzie met de bal of je hebt sympathie.

Vermogen van je lijf is groter dan je denkt

De mogelijkheden van het menselijk lijf zijn vaak veel groter dan gedacht wordt, mits gevoelens geaccepteerd worden en in beweging ook waargenomen blijven worden! In de oefening van de bal is dit niet anders. Vanaf het begin van de oefening waarnemen hoe je beweegt, wat je voelt en wat je denkt is belangrijk. Zodra je merkt dat het niet werkt zoals je het aanpakt, ga dan wat anders doen!

  • Benader de bal anders (cognitief): denk niet in goed of fout, maar in mogelijkheden;
  • Beweeg anders: vloeiend, rond en constant bewegen is in lijn met bewegingen van de bal;
  • En gebruik je lijf vooral meer om te voelen: op de bal zitten en de beweging van de bal beïnvloeden door gevoel te hebben voor je hele lijf en te sturen met je billen en bekkengebied. Dit gedeelte van je lijf is indirect het meeste in contact met de grond.

Als deze combinatie tussen denken, voelen en bewegen wordt ervaren brengt dat veel: de ervaring en bevestiging dat je meer met je lijf (met jezelf) kunt dan je denkt!