Ik kijk afgelopen vrijdag naar de televisie en hoor een jonge vrouw zeggen dat haar passie ‘’het verbinden van mensen’’ is. Naast het individu pretenderen innoverende organisaties ook bezig te zijn met verbinden. Een voorbeeld hiervan is &samhoud. ….’’Together we build a brighter future. We achieve breaktroughs by inspiring and connecting people’’ Een geweldige slogan. Maar wat is verbinden eigenlijk? En hoe kun je ervoor zorgen dat je je daadwerkelijk verbind? Ik voel mij geroepen om de term ‘verbinden’ niet roemloos ten onder te laten gaan. Er zijn al te veel mooie termen leeg in de prullenbak belandt.

Verbinden kun je in verschillende contexten plaatsen. Op macroniveau gaat verbinden over samenwerkingsvormen, bijvoorbeeld op landelijk niveau. Zo hebben we de Europese Unie (EU). Dit is een internationaal verbond. Maar voel je je Europeaan? Ik niet. Mooi hoor, verbinden op macroniveau, maar zo voelt het voor mij niet.

Dan is er het mesoniveau. Je gaat met je werk op een bedrijfsuitje of met je team (welke sport dan ook) op een teamuitje. Je doet gezamenlijke activiteiten die vanuit het bedrijf komen, de teamleider neemt het initiatief of het komt vanuit de spelers zelf. Tijdens een dergelijk uitje kun je je meer betrokken gaan voelen bij het team. Het gevoel van verbinding met anderen neemt op dit niveau toe.

Dan is er nog het microniveau. Verbinding gaat bij het individu om een gevoel van verbondenheid. Een heel simpel voorbeeld, voel je je alleen staan op een feestje of ben je met z’n allen? Vast herken je beide situaties. In beide gevallen ben je op een feest en staan er behoorlijk wat mensen in de buurt. Toch kun je je alleen of verbonden voelen. Mijns inziens kun je mensen niet het gevoel van verbinding laten ervaren door alleen een feestje te geven (mesoniveau). Het ervaren van verbinding is jezelf laten zien, dat wil zeggen expressief maken (verbaal en non-verbaal) wat er binnen in je omgaat en daarbij naar een ander toe te bewegen, in plaats van jezelf wat terug te trekken. Ook heb je hier een ander voor nodig. Want als hij of zij niet ongeveer hetzelfde doet, blijf je alleen. Nu is het de vraag, laat jij dit van de ander afhangen of ga je er zelf voor?

Nieuwsgierig naar meer verbinding wanneer jij dat wilt? De haptonomie kan je daarbij helpen.

Twee onbekenden kijken elkaar aan