Vrouw, 26 jaar, student en maatschappelijk werkster: stress en spanningsklachten

Ik heb altijd wel onrust gehad. Onrust en spanning over wat de ander wel niet dacht en vond van mij. Altijd aan de verwachtingen van een ander willen voldoen. Ik dacht dit in mijn studietijd achter me te hebben gelaten. Helaas zorgde een verkeersongeluk voor een terugkeer van oud zeer en oude patronen. Hierdoor wilde ik eigenlijk niet meer voelen en het contact met de ander vermijden. Dit heb ik eerder ook wel gedaan bij moeilijke situaties.

In de haptotherapie zijn Jesper en ik samen op zoek gegaan naar de manier waarop ik omga met mijn gevoel, het contact met de ander. Dit vanuit verschillende oefeningen. Ik vond dit soms erg spannend, waardoor juist gebeurde wat ik niet wilde. In gesprek en in contact in de sessies leerde ik hoe ik dan weer terug kan gaan naar mijn gevoel en het contact kan herstellen. 

Ik heb dit als erg prettig ervaren, zeker ook omdat ik er mag/mocht zijn zoals ik ben.