[uit het magazine Sportgericht]

Sporters die zelfbewust zijn en vertrouwen in zichzelf ervaren zijn vaak goed in staat om het beste uit zichzelf te halen en optimaal te presteren. Onder moeilijke omstandigheden, zoals grote prestatiedruk, hoge verwachtingen en grote belangen die bij topsport vaak spelen kunnen zij trouw blijven aan zichzelf. Wanneer de sporter hierin tekort komt zien we vaak dat trainingen moeilijk gaan en prestaties afnemen. Er dreigt vormcrisis of er treden herhaaldelijke of slepende blessures op. In zulke gevallen kan een haptotherapeut worden ingeschakeld. Haptotherapie is een begeleidingsvorm waarbij het zelfbewustzijn, de zelfkennis en het lichaamsbesef van de sporter worden vergroot.

 

Casus

C. is een teamsportster van 25 jaar en speelt op het hoogste niveau. Ze heeft sinds een paar jaar een centrale rol binnen het team. De laatste jaren heeft zij echter geregeld last van overbelastingsblessures. Met behulp van de fysiotherapeut kan zij meestal snel weer trainen en spelen, maar bij beiden rees de vraag waarom ze steeds dit soort blessures oploopt.

De Sportpsycholoog heeft haar inzicht gegeven in haar gedragspatronen, vooral binnen het team. Ze heeft de neiging zichzelf weg te cijferen ten gunste van anderen en het team als geheel. Het werd haar duidelijk dat ze altijd net iets harder haar best deed dan ze eigenlijk aankon om anderen uit de wind te houden. Dit inzicht heeft haar geholpen om meer voor zichzelf op te komen, de focus meer bij zichzelf te leggen en niet meer zoveel voor anderen te zorgen ten koste van zichzelf. Toch bleven de blessures zich voordoen. De haptotherapeut die werd ingeschakeld kon haar laten voelen wanneer ze het contact met zichzelf verliest en geen gevoel meer heeft voor haar eigen behoeftes en verlangens. Ook leerde C. haar eigen grenzen waarnemen in contact en met anderen en in wat er van haar gevraagd wordt. Ze heeft lijfelijk ervaren hoe ze reageert op druk en op haar neiging teveel met de buitenwereld bezig te zijn. Tenslotte leerde zij in het begeleidingstraject voelen wanneer haar lichaam, na belasting of bij een blessure, rust nodig heeft en hoe lang.

Een concreet voorbeeld van haar winst in het haptotherapeutische traject is haar verzoek aan de teammanager om tijdens toernooien niet meer op de kamer ingedeeld te worden bij een teamgenote die zorg en aandacht nodig heeft. Bovendien kan zij nu beter aangeven wanneer zij weer volledig kan trainen en spelen, zonder alleen maar rekening te houden met het team. Ze geeft aan vertrouwen te hebben in haar eigen oordeel en durft daar voor te gaan staan. Ze voelt zich tijdens trainingen en wedstrijden veel vrijer. Zijzelf en haar teamgenoten genieten daarvan. Haar prestaties nemen toe en ze heeft veel minder pijn in haar lichaam na inspanning.

 

Sporter behandelbank